Vardım bir gülşene, bülbül güle hayran gül de bülbüle

“Vardım bir gülşene bülbülü nâlân.
Bülbül güle hayran gül de bülbüle
Aşk leşkeri kılmış varını talan
Bülbül güle hayran gülde bülbüle

Ol gülşende gördüm bir zümre uşşak
Mest olmuş cümlesi sözleri Hakk Hakk
Dediler aç gözün ibretle bir bak
Bülbül güle hayran gül de bülbüle

Seyretmek istedim gördüm onları
Cismi latif imiş nazik tenleri
Hakka îsar kılmış cümle canları
Bülbül güle hayran gülde bülbüle

Verdim bir ikrar ki amma ne çare
Sebat edemedim kaldım âvâre
Yum gözün ağyardan Sabrî dön yâre
Bülbül güle hayran gülde bülbüle”

Cevap Yazmak İçin TIKLAYINIZ