Türk Tabipler Birliği Elektronik Sigara Açıklaması

esigaranın bilimsel zararları
Esigara ya da elektronik sigara ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar.
Türk Tabipler Birliği Elektronik sigaranın zararları ile ilgili açıklama yaptı.
Elektronik sigara hakkında Türk Tabipler Birliği Başkanı Özen Aşut un açıklaması.

ELEKTRONİK SİGARA (e-sigara) ile İLGİLİ
BİLİNMESİ GEREKENLER1
Elektronik sigara nikotin salıveren bir üründür. Dumanlı bir tütün
ürünüdür. Bu ürünler, sıvı nikotini ve diğer aroma ve katkı
maddelerini ısıtan bir püskürtücü içerirler, batarya ile çalışırlar. Esigara
solüsyonundaki nikotin konsantrasyonu 0 mg/mL’den 36
mg/mL’ye kadar değişebilir. E-sigara içinde bulunan karsinojenik
maddeler arasında anti-friz, dietilen glikol ve nitrozaminler sayılabilir.
Bu ürünler halen satılmaktadır.2
Amerika Birleşik Devletleri’nde esigara
popülerliği giderek artmaktadır; 2015’te 3,5 milyar doları aşan
e-sigara satışı olmuştur.3
Elektronik sigaranın bir tütün ürünü olmasının yanı sıra, nikotin
salıvermesi üzerinden de güncel bilgilerin paylaşılmasında yarar
bulunmaktadır:
1. Nikotin bağımlılık yapar.
2. Nikotin bağımlılığı önemli bir sağlık sorunudur.
3. Nikotinin sayısız zararları bulunmaktadır. Bu bağlamda nikotin
salıveren bu ürün MASUM değildir.
1
a. İnsanlarda doğrudan alınan nikotin, ağız ve boğazda
tahriş ve yanma hissine, tükrük salgısında artışa, mide
bulantısına, karın ağrısına, kusma ve diyareye neden
olmaktadır.4

b. Nikotin sinir sistemi ve kalbi etkiler. Nikotinin vücut
üzerindeki etkileri arasında iştah azalması, kendini iyi
hissetme, kalp hızında artma, kan basıncında artma,
kan şekerinde artma sayılabilir. Nikotin çekilmesinin
belirtileri ise yoğun istek, tedirgin hissetme,
depresyon, baş ağrısı, iştah artışı ve konsantrasyon
zorluğunu içerir.5

c. Ergenler arasında yapılan çalışma sonucuna göre esigara
içen ergenlerin içmeyenlere göre daha yüksek
sıklıkta kronik bronşit oldukları bulunmuştur.6

d. Nikotin, tüm zehirlerin en zehirli maddelerinden biridir ve etkileri hızlı bir şekilde ortaya
çıkar. Nikotinin verdiği zararın derecesi, nikotinin vücuda nasıl verildiğine bağlıdır.
Beyine nikotinin ulaşmasının en etkili yolu nikotinin yanmasıdır.
e. Nikotine cilt yoluyla ya da sindirim yoluyla akut olarak maruz kalmak da zararlı etkilerin
ortaya çıkmasına neden olur. Nikotin sindirim yolu ile alınırsa, ince bağırsak tarafından
hızla emilir ve genellikle nikotine maruz kaldıktan sonra 15 dakika ile 4 saat arasında
belirtiler ortaya çıkar. Yüksek doz maruz kalımdan bir saat sonra ölüm gerçekleşebilir. 7
f. Nikotin zehirlenmesi vakaları, 20. yüzyılın başlarında nikotinin pestisit olarak
kullanılmaya başlamasından beri belgelenmiştir. Sıvı nikotinlere maruz kalma ise yakın
zamanda e-sigaraların kullanılmaya başlamasından sonra ortaya çıkmıştır.8
g. Nikotinin zaman zaman kafein ile karşılaştırılması yapılmaktadır.
i. Nikotinin kafeine göre bağımlılık yapma riskinin daha fazla olduğu, kanser
oluşumuna katkı sağladığı, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini
zayıflattığı, kafeine göre çok küçük dozlarda ölümcül etki yaratabileceği
unutulmamalıdır.9
Sonuç olarak, nikotin salıveren ürünlerin farklı yönleri/zararları olduğu açıktır. Bu dokuman kapsamında
bir nikotin salıveren ürün olan elektronik sigaranın özellikle nikotin içermesi açısından dikkat çekilen
zararları üzerinde durulmuştur.
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi
Doç. Dr. Özen AŞUT
Başkan

Cevap Yazmak İçin TIKLAYINIZ