Tavuklar Zeki midir?

Science dergisinde yayınlanan bir araştırmada Toronto araştırmacısı, hücrelerimizdeki tek bir moleküler olayın gezegende en parlak canlı olduğumuzu nasıl bulduğunu keşfettiklerini açıkladı. Profesör Benjamin Blencowe ve Toronto Üniversitesi ekibi, PTBP1 olarak bilinen bir proteindeki ufak bir değişimin nöronların üretim sürecini nasıl etkilediğini keşfetti. Bu nöronların gelişimi, omurgalı canlıları en büyük ve en karmaşık beyin yapısına teşvik ettiği için insan beyninin evrimi için büyük önem taşır.

Omurgalıların beyin büyüklüğü ve karmaşıklığı (karmaşıklık) çok farklı olarak gözlemlenebilir, ancak bu farklılaşmanın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Örneğin, insanlar ve kurbağa örnek olarak alınırsa, iki gelgit 350 milyon yıl evrim geçirdi ve çok farklı beyin kapasiteleri ve şekillerine sahipti. Bununla birlikte, bilim adamları, vücudun farklı organlarını oluşturan genetik repertuarın çok benzer olduğunu göstermiştir. Omurgalı canlılarda bu kadar çok beyin yapısının oluşumuna neden olan genler benzer şekilde benzer şekilde açılıp kapanırlar? Cevap, amino asitlerin düzenlenmesinin, alternatif ekleme (AS) olarak bilinen tek bir gen ürünü olarak çoklu proteinler oluşturma süreci olmasıdır. AS boyunca, gen parçaları (ekzonlar) farklı formlarda protein üretmek üzere karıştırılır. LEGO gibi nihai ürünlerin bazı parçaları eksik olabilir. AS ile, hücreler tek bir gen ile birden fazla protein üretebilir. Bu nedenle, bir hücredeki olası maksimum protein fraksiyonu genlerin sayısından çok daha yüksektir.
tavuklar zekimi
Bir hücrenin protein çeşitliliğini düzenleyebilmesi ve kontrol edebilme kabiliyeti aynı zamanda vücudun farklı rollerini üstlenebilme yeteneğinin başlıca belirleyicisidir. Daha önceki çalışmalarda AS mekanizması aktif hale geldikçe omurgalı hayvan türlerinin karmaşıklığının arttığı gözlenmiştir. Beyin, AS’nin en yaygın ve yaygın olarak kullanılan organı olarak da bilinir. Araştırma ekibi, AS’nin omurgalı türlerde çok farklı beyin yapılarına ve morfolojiye neden olup olmayacağını görmek istiyor. Ekip daha önce PTBP1 proteinini tanımladı ve bunun tüm omurgalılarda yaygın olduğunu ve diğer memeli türlerinde farklı şekillerde bulunduğunu tespit etti. Memeli PTBP1 proteininin ikinci formu, yapımda daha kısaydı, çünkü AS sürecindeki küçük bir gen parçası sentez sırasında atlandı ve protein bu şekilde kısaca sentezlendi. Bu yeni elde edilen PTBP1 proteininin memeli versiyonunda, beyinlerin gelişimi için ipuçları olabilir mi? PTBP1 hem hedef proteini hem de AS’nin temel düzenleyicisi olarak bilinir. PTBP1’in görevi, bir hücrenin bir nöron olmasını önlemek için birçok diğer çetede oluşan AS’yi durdurmaktır.

 

Araştırma ekibi, memelilerdeki hücrelerde PTBP1’in ikinci ve daha kısa versiyonunun varlığını gösterdi; bu da AS yollarını hazırladı ve bir hücrenin bir nöron olması gereken protein dengesinin ölçeğini anlamasına izin verdi. Ayrıca, memeli PTBP1 proteini (kısa versiyon), ekip tarafından genetik olarak modifiye edilen tavuk hücrelerinde sentezlendi ve memelilerde AS olaylarını tetiklediği de gözlemlendi. Bu araştırmanın en ilgi çeken sonuçlarından biri şudur: PTBP1 versiyonları arasındaki bu küçük değişiklik, embriyonun nöron üretiminin zamanlamasını etkileyerek farklı morfolojilere, karmaşıklığa ve beyin oluşumunun boyutuna neden olacaktır. Bilim adamları geçtikçe ve sayısız moleküler mekanizmaları ve olayları analiz ederken, zamanın gelişi ve bedenlerimiz ve zekalarımız hakkında daha fazla ipucu bulacaklardır.

Cevap Yazmak İçin TIKLAYINIZ