Sıracalı Ne Demek

Anadolumuzda çok naif argo sözler vardır. Şimdiki argolarla kıyaslanamayacak cinsten kibardır bir çoğu.
Ve bir kısmı da kıyaslandığı taktirde şimdiki argo sözlere rahmet okutacak cinstendir.
Bazıları argo sayılsa da içlerind ehikmet ve ince mana vardır.
Örneğin kötülüğünden korkulan biri için söylenen argo bir deyim:
İte bulaşacağıma çalıyı dolaşırım sözü.
Yani kötü huyluyla karşılaşacağıma, çalıdaki dikenlerin batsa da , yolum uzasa da çalıyı dolaşır, yine o kötü huyluyla yolumu kesiştirmem manasındadır.
Veya çok gezen, amaçsız gayesiz, zevkü sefa için gezen, özellikle gelinlere söylenen argo bir deyimi anadoluda çok duyarız. En azından bizim yörede çok duyarız: Ayağı yanık iti gibi gezer derler, boş ve çok gezenlere.
Başka bir versiyonu ise şöyleymiş: “İt ayağı yeyik gibi gezmek” Bunun kullanımını duymadım ama internette gördüm.
Yine rahatsız olunan, varlığından mutlu olunmayan, uyuması istenilen bir çocuk için zıbar yat tabiri sık kullanılır. Yana yakılasın, ateş karnına dola gibi beddualar da meşhurdur.
Sıracalı da çok meşhur bir kadim hakaretlerimizden.
Anadolunun birçok yerinde (Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu) da çok sık duyarsınız.
Sıracalı biraz hastalıklı, biraz gıcık gibi manalara gelir.
Yine salakana sözünü de çok duyarsınız. Özellikle kadınlar için kullanılan argo sözlerdendir. Salahana gibi gezme, salahana gibi ortalıkta dolaşıyor gibi kullanımları vardır.
Günümüz argolarının birçoğu belden aşağı olduğundan fazla örneğe girmek istemiyorum ancak argo argodur ve birçoğu gayri ahlaki mana barındırır.

argo sözler,komik argolar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir