Sendika Kongre Konuşma Örneği

Sendika Kongre Konuşma Örneği
http://www.academia.edu/5431448/KONGRE_KONU%C5%9EMASI

Zira bu uygulama sendika tüzüğü
müzde yer alan
demokrasinin korunup
yerleşmesine ve sosyal adaletin
gerçek
leşmesi

ilkelerine aykırıdır
. Bu uygulama

Halen maliye şubeleri kadın kolları başkanlığı yapan
bir
hanım kardeşiniz olarak ve diğer iş kollarınd
a bulunan
kadın kollarındaki görevli tüm hanım kardeşlerinizi üzmüştür.

Oysaki sendimamıza

üye olduğumuzda yönetim birimleri ile yaptığımız ilk tanışma toplantısında ‘’ şükürler olsun bu günleri

de gördük .Hanım arkadaşlarımızda artık aramızda ‘’ diyen arkadaşların sesi hala kulaklarımızda
iken belirlenen listelerin içinde bir tek bayan üyemizin
bulunmamasını şaşkınlıkla karşılıyor , 2 nolu şube yönetiminde
bana destek veren vermeyen
tüm arkadaşlarımın kararına saygı duyuyor , hayırlısı olsun diyorum.

Sevgili arkadaşlarım Maliye teşkilatına 20 yıldır emek veren , maliye çalışanlarının sorunlarını çok iyi bilen ve bu konuda çalışmak için sizlere söz veren bir kardeşiniz olarak karşınızda yönetim kurulu asil üyeliği ve üst kurul delegeliği bağımsız adayı olarak
bulunuyorum.
Bizlerin en öncelikli sorunu iş yerlerindeki çalışma barışını sağlamaktır.Şu an teşkilatımızın en önemli sorunu olan aynı işi yapan ama farklı kadrolarda yer alan memur arkadaşlarımız arasında ücret dengesizliğini gidermek için azami gayreti göstermeliyiz. Gerekirse bu konuda gelir uzmanlığı kadrolarında yer
almayan anc
ak aynı işi hatta daha fazla sorumluluk gerektiren işlerde görev yapan bu arkadaşlarımıza hukuksal destek vermeliyiz.

Hanım çalışanlarımızın en büyük sorunlarından bir tanesi çocuklara

ilişkin işyerlerimize yakın ve kurumumuza ait kreş ve bakım evlerinin bulunmamasıdır.

Böyle bir imkan verilmemesine karşılık bir de yeni doğum yapmış yada henüz okul çağına gelsin yada gelmesin evine saatlerce uzak bir bölgede işyeri olan
yada yeniden ata
maya tabi tutulan arkadaşlarımız bulunmaktadır.
Evine uzak
bir dairede görev yapmış süt izni kullanamayan , hamile
lik döneminin en zor günlerini
uzun yollarda geçiren , bakıcı ve kreş sorunlarını yaşamış bir anne olarak bu durumdaki arkadaşlarımı
benden daha iyi anlayan olamaz diyorum. -3-

H
alen bakıma muhtaç hastası olan , bakıma muhtaç özürlü çocuğu bulunan arkadaşlarımızın evlerine en kısa sürede müdahale edecekleri daireler yerine daha uzak dairelere atamalarının yapıldığı , söz konusu atamalara iliş
kin
düzeltmelerin ise çok uzun zaman aldığı çoğu zamanda sonuç alınamadığını
görmekteyiz.
Degerli arkadaşlar , sendikamızın sosyal ve toplumsal hayatta da farklı olması gerektiğini düşünmekteyim.

Büro Memurları Sendikasının İstanbul da bir
konut projesi
başlatmasını talep etmekteyim. Yine arabası bulunmayan
üyelerimize yönelik otomobil
firmalarıyla anlaşıp uygun şartlarda otomobil edinmelerine ilişkin girişimlerde bulunmamız gerektiğini , dershaneler
ile
görüşüp üyelerimizin sınavlara hazırlanan çocuklarına uygun koşullarda eğitim verilmesi için çalışmalar yapılmasını
,
çeşitli sağlık kuruluşları ile üyelerimizin daha iyi sağlık hizmeti alması yönünde çalışmalar yapılması ,
ihtiyaç ve konut kredi
lerinde üyelerimize gerçek anlamda ayrıcalıklar tanı
yan bankalarla
görüşülmesi , İstanbulda üyelerimizin eş ve çocukları ile güzel vakit geçireceği
sosyal tesislerin temin edilmesi
, üyelerimizin kaynaşması ve moral ve motivasyona ilişkin İstanbul içi yada çevre illere çeşitli kültür gezilerinin organize edilmesi ve başka sosyal etkinliklerin yapılması , eşi , çocuğu , kendisi vefat eden , evlenen üyelerimize maddi yada manevi en yüksek desteğin verilmesi , yine amansız hastalığa yakalanmış üyelerimize maddi destek yanında sağlık kuruluşlarında en yüksek hizmet verilmesi amacıyla sendikamızın tüm olanaklarının kullanılması gerektiğini düşünmekteyi
m. -4-

Kıymetli arkadaşlarım , halen sendikamızda aktif görev yapan bir kardeşiniz olarak karşınıza yönetim kurulu asil

üyeliği ve üst kurul delegesi bağımsız adayı olarak çıktım. Sizin karşınıza çıkarken arkam
d
a şube yönetim
kuruluna ait bir ekibin verd
iği cesaretle çıkmadım.

Ben sizlerin karşısına çıkma
cesaretini önce Allahtan sonra sizden
aldım. Sizin hakkaniyetle oylarınıza güvenim sonsuzdur ve tamdır . Sizin sorunlarınızı sorun edinmeye söz veren bir hanım kardeşiniz olarak

Allahın izniyle sizin desteğinizle bugün burada adaletin gerçekleşmesini diliyorum.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!
Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım: Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım….

Kongre salonumuzun adını taĢıyan Necip Fazıl Kısakürek usta Ģöyle demiĢ arkadaĢlar
‘’

BENĠM AYAĞIMIN ALTIDA MÜSAĠT ,, BAġIMIN
ÜSTÜ DE

..NERDE OLACAĞINI SEN BELĠRLE

.
’’

Tüm hanım kardeĢlerinizi temsilen karĢınızdayım ġimdi bende size büyük ustanın bu sözlerini hatırlatıyorum ve Ģunu soylüyorum

. Biz hanım kardeĢlerinizi nerde görmek istediğinizi , nerde

olacağımızı siz belirleyin diyorum .Yönetim kurulu asil üyeliği ve yüksek kurul delegeliği için sizden
yetki istiyorum.
Sevgili arkadaĢlarım bugün bu güzel seçim ortamından çıkacak sonuç ne olursa olsun , sendikamız adına hayırlı olmasını diliyorum
ve yine

Kısakürek ustanın sözleriyle konuĢmamı bitiriyor , desteğinizi bekliyor , saygılar sunuyorum

Yarın eIbet bizim, eIbet bizimdir , gün doğmuĢ ,gün batmıĢ , ebed bizimdir.! Allaha emanet olun
. -5-

READ PAPER
AboutBlogPeoplePapersJob BoardAdvertise We’re Hiring! Help Center
Find new research papers in:PhysicsChemistryBiologyHealth SciencesEcologyEarth SciencesCognitive ScienceMathematicsComputer Science
TermsPrivacyCopyrightAcademia ©2018

sendika konuşma metni

Cevap Yazmak İçin TIKLAYINIZ