Herkese Helal Müslümana Haram

Vaktiyle Bursa’ da bir Müslüman, eski adı “Yahudilik Yolağzı”, bugünkü adı Arap Şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitabe eklemiş:
“Her kula helâl, Müslüman’a haram” (❗)
Bursa başkent, tabii Osmanlı karışmış, bu nasıl fitnedir diye… Gitmişler kadıya şikâyete, adam yakalanıp yaka-paça huzura getirilmiş.
Bu nasıl fitnedir, dini İslâm, ahalisi Müslüman olan koca devlette sen kalk, “Hayrattır, sebildir” diye çeşme yap, ama suyunu Müslüman’a yasakla! Olacak iş midir, nedir sebebi, aklını mı yitirdin?” diye çıkışmışlar adama. Adam:
Müsaade buyurun, sebebi vardır, lâkin ispat ister, delil şarttır, dedikçe kadı kızmış:
Ne delili, ne ispatı? Sen fitne çıkardın, Müslüman ahalinin huzurunu kaçırdın, katlin vaciptir! Demiş. Demiş ama bir yandan da merak edermiş:
Nedir gerekçen? Diye sormuş. Adam:
Bir tek Sultan’a derim… Diye cevap verince, ortalık yine karışmış. Söz Sultan’a gitmiş, adam yaka paça saraya götürülmüş. Padişah da sinirlenmiş ama diğer yandan o da meraklanırmış:
De bakalım ne diyeceksen. Bu nasıl iştir ki, hem çeşmeyi yaparsın hem de ‘her kula helâl, Müslüman’a haram’ yazarsın?” Adam, başı önünde konuşur:
Delilim vardır, lâkin ispat ister.
Ya dediğin gibi sağlam değilse delilin?
O zaman boynum, hükme kıldan incedir Sultanım…
Eeee?!..
Sultanım, herhangi bir havradan (Sinagog) rastgele bir hahamı izahsız yaka-paça tutuklayın, bir hafta tutun. Bakın neler olacak…
Dediği yapılmış adamın. Bütün azınlıklar bir olmuş, başlarında Musevîler, “Ne oluyor, bu ne zulüm?.. Bizim din adamımıza biz kefiliz, ne gerekirse söyleyin yapalım, o masumdur, gerekirse kefalet ödeyelim…” Çevre ülkelerden bile elçiler gelmiş, elçiler mektup üstüne mektup getirmiş…
Bir hafta dolunca, adam:
Sultanım, artık bırakmak zamanıdır, demiş. Haham bırakılmış, azınlıklar mutlu, bu sefer Sultan’a teşekkürler, hediyeler… Az zaman geçmiş ki adam:
Aynı işi herhangi bir kiliseden herhangi bir papaz için yaptırınız Sultanım, demiş. Aynı şekilde bir papaz derdest edilip yaka-paça alınmış Pazar ayininden ve aynı tepkiler artarak devam etmiş. Haftası dolunca da serbest bırakılmış. Mutluluk ve sevinç gösterileri daha bir fazlalaşmış, teşekkürler, şükranlar… Levantenler, din adamlarına kavuşmanın mutluluğuyla daha bir sarılmışlar birbirlerine…
Sultan:
Bitti mi? Diye sormuş adama.
Sultanım son bir iş kaldı, sonra hüküm zamanıdır izninizle, demiş.
Şimdi nedir isteğin?
Efendim, payitahtımız Bursa’nın en sevilen, en sözü dinlenilen, itimat edilen âlimini alınız minberinden…
Adamın dediğini yapmışlar, Ulu Câmii imamını Cuma hutbesinin ortasında almışlar, yaka-paça götürmüşler… Ve ne olmuş bilin bakalım? Bir Allah’ın kulu çıkıp da “Ne oluyor, siz ne yapıyorsunuz? Hiç olmazsa vaazı bitene kadar bekleseydiniz”, gibi tek bir kelâm etmemiş, imamın peşinden giden, arayan-soran olmamış…
Geçmiş bir hafta, “Nerde imam?” diye gelen-giden yok! İlmi az ve kabiliyetsiz bir imam tayin edilmiş yerine, ne konuştuğunu kendi kulağı duymayan tam yobaz cinsinden biri… Halk hâlinden memnun, başlamış bir dedikodu, o geçen hafta derdest edilen koca âlim için:
Biz de onu adam bilmiş, hoca bellemiştik…
Kim bilir ne halt etti de tevkif edildi!..
Vah vaah!.. Acırım vaazında geçen günlerime…
Sorma, sorma…
Padişah, kadı ve adam izliyorlarmış olup bitenleri. Sonunda, Padişah çeşmeyi yaptırana sormuş:
Eee, ne olacak şimdi?.. Adam:
Bırakma zamanıdır. Bir de özür dileyip helâllik almak lâzımdır hocadan.
Haklısın, demiş padişah, denilenin yapılması için emir buyurmuş ve adama dönmüş. Adam başı önünde konuşmuş:
Ey Sultanım, siz irade buyurunuz lütfen, böyle Müslümanlara su helâl edilir mi? Sultan acı acı tebessüm etmiş:
Hava bile haram, hava bile!… Demiş.

Eroğlu Nuri Hazretleri Derviş Hu Der Döner Kafir mi Olur

Eroğlu Nuri Yahşi Efendi’nin güzel şiirlerinden bir tanesi.
Eroğlu Nûri Yahşi Efendi

Ehl-, şevke ta’neyleyen zâhitler
Derviş hu der döner kâfir mi olur?
Bu dahle vâris olan mücahitler
Mü’min hu der döner kâfir mi olur?

Sabah vakti geldi Allah’a şükür
Minareye çıkıp bülbüller şakır
Döne döne müezzin ezan okur
Derviş Hu der döner kâfir mi olur?

Ay gün yıldız dönüp eder dilekler
Gece gündüz devran eder felekler
Görmüş sultan Arş’ta döner melekler
Derviş Hu der döner kâfir mi olur?

Gerçek âşık Dost yolunda ün eyler
Darb-ı tevhid ile bağrın hun eyler
Değirmen daneyi döner un eyler
Derviş hu der döner kâfir mi olur?

Ehl-i Hak bu yolda inad eylemez
Kâmil insan olan hilaf söylemez
Hiçbir mahlûk yoktur devran eylemez
Derviş hu der döner kâfir mi olur?

Ebul Vefa döner salah kastında
Şeyh-i Vefa döner Aşkın mestinde
Hazret-i Molla’nın daim üstünde
Şunlar Hu der döner kafir mi olur?

Şeriat akl ile edep kânıdır
Tarîkat fi’l ile aşk meydanıdır
Aşk gelicek akıl, edep fânidir
Âşık hu der döner kâfir mi olur?

Aşkı olmayana devran haramdır
Tevhide yetişir cezbe bir haldir
Ol dem aşıklara devran helaldir
Derviş hu der döner kâfir mi olur?

Lübe almaz mümin olan kardaşlar
Münafık mümini dahl ile taşlar
Gör çiftçi harmanı devr ile işler
Mümin hu der döner kâfir mi olur?

Sözümüz anlanuz tamam gavr ile
Gönlümüzü yıkman nâhak cevr ile
Cümle kuşlar seyrederler devr ile
Âşık hu der döner kâfir mi olur?

Eroğlu der yarın anda varasız
Neler olur münkirlere göresiz
Mahşerde indallah cevap veresiz
Aşık hu der döner kâfir mi olur?

Şiir: Eroğlu Nûri Yahşi Efendi
Seslendiren: Ömer Tuğrul İnançer
Eroğlu Nuri Hazretlerinden güzel şiirlerinden bir tanesi.
Tasavvuf,zikir,dervişlik gibi kavramların mahiyetini anlatıyor.

Çıplak Silah 2 Filmi

çıplak silah filmi
Leslie Nielsen in klasik absürd komedi filmlerinden bir tanesi çıplak silah 2 filmi.
ABsürd, garip, ilginç ve abartılı komiklikler.
Absürd komediyi çok seviyorum.
Ancak bu tür filmlerde seyiriciyi güldürme adına yoğun cinsellik sunulabiliyor.
Çıplak Sİlah filminde de yer yer aşırı cinselliğe maruz kalınıyor.
Bu sahnelerin atlanılması gerekecek. Çocuklarınızla izlemenizi tavsiye etmem.

Kent Sigarası Fiyatları

Kent Sigarası Fiyatları
Ciğerinize çektiğiniz dumanın fiyatı.
Sigara sağlığa zararlıdır.
2018 sigara fiyatları

2017 Kent Sigara fiyatları:

KENT (SWİTCH) SİGARA FİYATLARI

Kent Switch Sigara Fiyatı : 10,00 TL
Kent Blue Sigara Fiyatı : 12,00 TL
Kent Gray Sigara Fiyatı : 12,00 TL
Kent White Sigara Fiyatı : 12,00 TL
Kent Slim Sigara Fiyatı : 12,00 TL

Kent D Range Blue Sigara Fiyatı : 10,00 TL
Kent D Range Gray Sigara Fiyatı : 10,00 TL
Kent N Range Black Sigara Fiyatı : 12,00 TL
Kent N Range Grey Sigara Fiyatı : 12,00 TL

kent sigara

Cenazede Ölüm Komedi Filmi

Cenazede Ölüm Absürd Komedi
cenazede ölüm filmi
BAzen film izlemek isteriz. Ancak ne izleyeceğimizi bulamayız.
Cenazede Ölüm filmini de bu arayışlar neticesinde buldum.
Ben genel olarak komedi filmleri izlemeyi tercih ederim.
Cenazede Ölüm filmi de komedi türünde bir film, absürd komedi.
Filmin tercümesinde, sanırım 5 yerde küfür var.
Bir kaç hoş olmayan sahnesi var.
Bir cenaze etrafında dönen absürd komedi ve Batı ürünü bir film olduğundan Hristiyanlık öğeleri filmde mevcut.
Mizah anlamında genel olarak eğlenceli, komik bir film.
Filmi izlemeniz için ekliyorum.
Dediğim gibi çocuklarınızla izlemenizi önermem.

1 2 3 4 44