Mahmut Şevket Paşa’nın Abdülhamid Han’a Hakaret Ettiği Ses Kaydı

mahmut şevket paşa ses kaydı
Abdülhamid hanın tahttan uzaklaştırılması için verilen çabalardan sonuç alınmaya başlanan dönemler.
Hem haçlı dünyası hem Osmanlı içindeki Batı yanlıları tarafından organize edilen büyük oyun da arşivlerden Abdülhamid’e hakarette içeren bir ses kaydı çıktı.
Ses kaydı canlı mı yoksa daha sonra stüdyo ortamında mı çekilmiş tartışmaları bir yana, o günlerin ruhunu yansıtan bir kanıt.

Yazdığı ve sonradan ortaya çıkan günlüğüyle de meşhur olan Mahmut şevket Mustafa Kemal ve Enver paşa arasındaki ilk ihtilafları da günlüğüne işlemiş. Şöyle diyor:

* 19 Şubat 1913 Çarşamba:
…Başkumandan vekili İzzet Paşa’dan aldığım telgrafnamede, Fahri Paşa ile Fethi ve Mustafa Kemal Beyler’in istifa etmekte oldukları ve istifa sebebinin de Gelibolu Umumî Kuvvetler Kumandanlığı’na tayin edilen Hurşid Paşa ve Kurmay Başkanı Enver Bey’le aralarının açılması olduğu bildiriliyor idi.
Fethi Bey namuslu metin bir zabittir, aşırı da değildir. Ancak, Mustafa Kemal Bey’in Trablusgarp’ta Enver Bey ile geçinemediğini haber almış idim. Fethi Bey de güzel ahlâk sahibi olmakla beraber biraz kıskanç­tır. Gazeteler, Enver Bey’e daha ziyade ehemmiyet vermişlerdi. İttihad ve Terakki Cemiyeti de Enver Bey’e daha ziyade meyilli idi.
…İki kumanda heyeti arasındaki anlaşmazlık o dereceyi bulmuş idi ki hemen o gün Gelibolu’ya gitmeye karar verdim.

2 yorum

Cevap Yazmak İçin TIKLAYINIZ