Kitabüt Tevhid Tevhid Kitabı Oku

Kitabüt Tevhid Tevhid Kitabı Oku
tevhid kitabı oku pdf
Allah’ın üzerimizdeki hakkı Tevhid.
Şeyhu’l-İslâm Müceddid İmam
Muhammed et-Temimî
Şerh
Abdurrahmân b. Nâsır es-Sa’dî
TEVHİD KİTABINI PDF OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İman ve tevhid dışında bir hal üzere ölenin cehennem ateşinde ebediyen kalacağına iman ederler. Büyük
günah işleyenlerin ise tevbe etmeden, günahlarına kefaret ve şefaat olacak bir şey bulunmadan öldükleri takdirde
cehenneme girseler de ebediyen kalmayacaklarına inanırlar. Kalbinde hardal tanesi ağırlığınca iman bulunanın
cehennemde ebediyyen kalmayacağına, çıkacağına inanırlar.
İmanın kalpten inanılması gereken hususları kapsadığı gibi kalbin amellerini de, organlarla yapılan
davranışları ve dilin söylediği sözleri de kapsadığına inanırlar. Bunları en mükemmel biçimde yerine getiren
gerçek mümindir. Sevaba hak kazanmış ve cezadan kurtulmuştur. Bunlardan herhangi birinde eksiklik gösterenin
imanında da o oranda eksiklik söz konusudur. Bu nedenle iman, taatlar ve hayır içerikli ameller dolayısıyla artar;
günah ve kötülükler sebebiyle de eksilir.
Ehl-i sünnetin esaslarından biri de din ve dünyaya dair faydalı konularda Allah’tan yardım dileyerek
ciddiyet ve azimle çabalamaktır. Yardım ve desteği Allah’tan dileyerek kendilerine yararı dokunacak hususlara
karşı oldukça düşkünlük gösterirler.
Ayrıca tüm hareket ve davranışlarında ihlâsı gözetirler. Mabuda karşı ihlaslı olmak ve Rasûle ittiba etmek
onların yoludur. Nasihat alacak olanlar müminlerdir. Yolu izlenecek olanlar da müminlerdir.

Cevap Yazmak İçin TIKLAYINIZ