Eroğlu Nuri Hazretleri Derviş Hu Der Döner Kafir mi Olur

Eroğlu Nuri Yahşi Efendi’nin güzel şiirlerinden bir tanesi.
Eroğlu Nûri Yahşi Efendi

Ehl-, şevke ta’neyleyen zâhitler
Derviş hu der döner kâfir mi olur?
Bu dahle vâris olan mücahitler
Mü’min hu der döner kâfir mi olur?

Sabah vakti geldi Allah’a şükür
Minareye çıkıp bülbüller şakır
Döne döne müezzin ezan okur
Derviş Hu der döner kâfir mi olur?

Ay gün yıldız dönüp eder dilekler
Gece gündüz devran eder felekler
Görmüş sultan Arş’ta döner melekler
Derviş Hu der döner kâfir mi olur?

Gerçek âşık Dost yolunda ün eyler
Darb-ı tevhid ile bağrın hun eyler
Değirmen daneyi döner un eyler
Derviş hu der döner kâfir mi olur?

Ehl-i Hak bu yolda inad eylemez
Kâmil insan olan hilaf söylemez
Hiçbir mahlûk yoktur devran eylemez
Derviş hu der döner kâfir mi olur?

Ebul Vefa döner salah kastında
Şeyh-i Vefa döner Aşkın mestinde
Hazret-i Molla’nın daim üstünde
Şunlar Hu der döner kafir mi olur?

Şeriat akl ile edep kânıdır
Tarîkat fi’l ile aşk meydanıdır
Aşk gelicek akıl, edep fânidir
Âşık hu der döner kâfir mi olur?

Aşkı olmayana devran haramdır
Tevhide yetişir cezbe bir haldir
Ol dem aşıklara devran helaldir
Derviş hu der döner kâfir mi olur?

Lübe almaz mümin olan kardaşlar
Münafık mümini dahl ile taşlar
Gör çiftçi harmanı devr ile işler
Mümin hu der döner kâfir mi olur?

Sözümüz anlanuz tamam gavr ile
Gönlümüzü yıkman nâhak cevr ile
Cümle kuşlar seyrederler devr ile
Âşık hu der döner kâfir mi olur?

Eroğlu der yarın anda varasız
Neler olur münkirlere göresiz
Mahşerde indallah cevap veresiz
Aşık hu der döner kâfir mi olur?

Şiir: Eroğlu Nûri Yahşi Efendi
Seslendiren: Ömer Tuğrul İnançer
Eroğlu Nuri Hazretlerinden güzel şiirlerinden bir tanesi.
Tasavvuf,zikir,dervişlik gibi kavramların mahiyetini anlatıyor.

Cevap Yazmak İçin TIKLAYINIZ