Hristiyanlıkta Kaç Mezhep Var

Hristiyanlıkta Kaç Mezhep Var
Hristiyanlıkta 40 binden fazla mezhep olduğu bilinen bir gerçektir.
Bir çok kişiye göre mezhep ayrılıkları sadece İslamda vardır.
Bu algı özellikle yayılmaktadır.
Oysa hristiyanlık mezhep olarak paramparça olan bir dindir.
Ve özellikle tarihte mezhep savaşlarıyla ünlü bir hristiyan alemi vardır.
Hristiyanların bugün birbirlerine girmiyor olmaları sadece güçlü olmalarındandır.
hıristiyanlıkta kaç mezhep var

Sadece ana blok başlıklar bile bundan çok fazladır:

-Adventistler
-Anabaptistler
-Anglikanlar
-Baptistler
-Calvinistler
-Lutheryenler
-Methodistler
-Pentecostallar

Bunlar ana başlıklardır (inançları çok çok farklıdır) ve fakat bunlar dahi her konuda birbiriyle anlaşamaz ve Kutsal Kitabı farklı farklı yorumlayarak (ve bu yetkiyi kendilerinde görerek) kendi aralarında 20/30 bine (kaynağa göre değişiyor) ayrılırlar.

İşin sonunda Protestanlar içersindeki ayrılık Kutsal Kitap yorumuna dayalıyken, Elçisel Kilise ile Protestanlar arasındaki ayrılık YETKİ’ye bağlıdır (Elçisel Kilise herkesin Kutsal Kitap yorumlama ve öğreti verme yetkisi olduğuna inanmaz).

Elçisel Kilise içindeki Katolik Ortodoks ayrımı ise teolojikten çok politiktir. Teolojik noktalarda tarihin farklı dönemlerinde anlaşmaya varıldığı halde politika sebebiyle tekrar kopuş olmuştur.

.

1 2 3 125