Burcu Güneş Yoh Yoh

Kul Ahmet

Dedim Kaşın Zülfikar Mı Dedi Ki Yay
Dedim Cemalin Ne Güzel Dedi Ki Ay
Dedim Seni Seviyorum Dedi Ki Vay

Dedim Benden Gönlün Var Mı
Dedi Ki Yoh Yoh
Dedim Benden Gönlün Var Mı
Dedi Ki Yoh Yoh

Dedim Senin İşin Nedir Dedi Seyran
Dedim Senden Sevdan Mı Var Dedi Püryan
Dedim Senin Neyin Vardır Dedi Üryan

Dedim Senin Malın Var Mı
Dedi Ki Yoh Yoh
Dedim Senin Malın Var Mı
Dedi Ki Yoh Yoh

Dedim Senin Koynun Nedir Dedi Cennet
Dedim İki Gülün Varmış Dedi Ab-ı Hayat
Dedi Yarin Kimdir Dedi Kul Ahmet

Dedim Başka Yarin Var Mı
Dedi Ki Yoh Yoh
Dedim Başka Yarin Var Mı
Dedi Ki Yoh Yoh

Ben O Yare Güvendim Güvendim

Ben O Yare Güvendim Güvendim

Gide Gide Bir Söğüde Dayandım Dayandım,
O Söğüdün Allarına Boyandım Gelin Boyandım.
Ben O Yare Dağlar Kadar Güvendim Güvendim,
Güvendiğim Dağlar Elime Geldi Elime Geldi.

Ölem Ben Ölem Ben,
Kurban Olam Ağzındaki
Dile Ben Gelin Dile Ben.

Yüce Dağlar Size Var Mı Zararım Zararım,
Yar Yitirdim Uğrun Uğrun Ararım Gelin Ararım.
Ben O Yari Her Gelenden Sorarım Sorarım,
Güvendiğim Dağlar Elime Geldi Elime Geldi.

Nakarat

Yüce Dağ Başına Çadır Açarım Açarım
Çadırın İçine Güller Saçarım Gelin Saçarım
Ben O Yari Çalar Dağa Kaçarım Kaçarım
Güvendiğim Dağlar Elime Geldi Elime Geldi

Ey derde dermân isteyen / Niyazi Mısri

Ey derde dermân isteyen / Niyazi Mısri

Ey derde dermân isteyen, yetmez mi derd dermân sana,
Ey râhat-ı cân isteyen, kurbân olandır cân sana.
Yağma edersin varlığın, gider gönülden darlığın,
Mahveyle sen ağyarlığın, yâr olisâr mihmân sana.
Sermâye bu yolda heman, teslim olur buna inan,
Sıdk ile Allâh’a dayan, etmezmi gör ihsân sana.
Tevhide tapşur özünü, kimseye açma râzını,
Şeyh izine tut yüzünü, şeyhin yeter bürhân sana.
Yalnız kişi yol alamaz, maksûdunu tez bulamaz,
Bekle maâ’rif kapısını, yüz göstere irfân sana.
Dünyâ ile ukbâyı ko, ûlâ ile uhrâyı ko,
Var ol kuru sevdâyı ko, matlûb yeter Sübhân sana.
Candan talep kıl yârini, ver cânı bul didârını,
Yok eyle kendi vârını, kim var ola cânan sana.
Çürüklerin hep sağ olur, zehrin kamû bal, yağ olur,
Dağlar yemişli bağ olur, cümle cihân bostân sana.
Hakk’a gönül bağlar isen, şâm u seher ağlar isen,
Sular gibi çağlar isen, tiz bulunur ummân sana.
Güçtür katı Hakk’ın yolu, dergâhı hem gâyet ulu,
Sıdk ile olmazsan kulu, etmez yolu asân sana.
Bülbül oluben öte gör, gül gibi açıl tütegör,
Aşk oduna cân atagör, gül-zâr olur nirân sana.
Niyâzi yüzün eyle hâk, derd ile kıl bağrını çâk,
Kalbin sarâyın eyle pâk, şâyet gele Sultân sana.

1 2 3 53